Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Οι προτάσεις της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ για την Νίκαια

Διαβάστε στον δικτυακό τόπο του συνδυασμού μας , στο 
τις προτάσεις μας για την Νίκαια